Нормативтік құжаттар

Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру туралы заңы

Қазақстан Республикасының Ғылым туралы заңы

Қазақстан Республикасының Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы

Қазақстан Республикасының Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы заңы

Қазақстан Республикасының Конституциясы

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңы

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы Тiл туралы заңы

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жастар саясаты туралы заңы

Қазақстан Республикасының Отбасы үлгiсiндегi балалар ауылы және жасөспiрiмдер үйлерi туралы заңы

Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңы

Қазақ Республикасының Білім туралы заңы

Педагогтерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары